ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ
ನಿರಂಜನ್ ಎಂ. ಜಿ.
9902921937
ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ
9880101593
2
ಆರೂಢಿ
ಮುನಿಯ ನಾಯ್ಕ
9945684929
ಎನ್. ತ್ರಿವೇಣಿ
9886129376
3
ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಕುಮಾರ
9916254000
ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
9845420080
4
ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ
ಸಿ. ಸಿದ್ಧರಾಜು
9480706869
ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹೆಚ್
9449615192
5
ಚನ್ನದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರ
ಕೆ.ಬಿ. ನಂದಕುಮಾರ್
9483361799
ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಚರಮ್ಮ
9902170304
6
ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ
ಕೆ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
9164967644
ಸಿ. ಮುನಿಯಾ ನಾಯ್ಕ
9945684929
7
ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶ
8971657475
ಕೆ.ಆರ್.ರೇಣುಕಾರಾಜು
9986677787
8
ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು
ರೇವತಿ
9901028418
ಎ.ವಿ.ಶಿವರಾಮಯ್ಯ
9
ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ
ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಜಿ
9686401933
ಎಸ್. ಮರಿಸಿದ್ಧಮ್ಮ
9480496052
10
ಹಾದ್ರಿಪುರ
ಶಿವಾನಂದ ಮರಕೇರಿ
9449123891
ರೇಣುಕ ಎಂ.ಎಸ್.
9880161846
11
ಹಣಬೆ
ಮುನಿರಾಜು ಎಂ.
9916327232
ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನ್
9886129376
12
ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ
ಶಿವರಾಜ್
7022936589
ವಿ.ನಾರಾಯಣಮ್ಮ
8105277381
13
ಹೊನ್ನಾವರ
ಸಿ.ಗೀತಾಮಣಿ
9481947738
ಸಿ. ಸಿದ್ಧರಾಜು
9480706869
14
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಎಂ
9742994761
ಡಿ.ವಿ.ಮುತ್ತಣ್ಣ
9482222460
15
ಹುಲಿಕುಂಟೆ
ಎಲ್. ರಾಮಯ್ಯ
9448776569
ರವೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎಂ
9632355179
16
ಕಾಡನೂರು
ಕೆ.ಬಿ.ನಂದಕುಮಾರ್
9483361799
17
ಕನಸವಾಡಿ
ಎಂ.ಬಿ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್
9986053454
ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ
8105012949
18
ಕಂಟನಕುಂಟೆ
ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ
9731127999
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
7760060959
19
ಕೆಸ್ತೂರು
ಜಿ. ಮಂಜುಳ
9741693528
20
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ
ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
9538010620
ಮುನಿರಾಜು
8453933233
21
ಕೊನಘಟ್ಟ
ರಘು ಕೆ.
9964768597
ವೆಂಕಟೇಶ್
9008245847
22
ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್
9611803118
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂ.
9880571339
23
ಮೆಳೇಕೋಟೆ
ರಮಿತ ಕೆ.ಟಿ.
9902197096
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಿ.
9901933564
24
ಮೇಲಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಘಾಟಿ)
ಡಿ.ಬಿ.ಗಂಗಬೈರಪ್ಪ
8970359945
ಡಿ. ರಾಜ
9845926218
25
ರಾಜಘಟ್ಟ
ಸೌಮ್ಯ ಆರ್.ಜಿ.
9980512625
ನಳರಾಜು
9900250640
26
ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಸೌಮ್ಯ ವಿ.
9036556421
ಜಿ. ಶಿವಣ್ನ
9945715808
27
ಸಾಸಲು
ತಿರುಪತಿ
7259859497
ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ
9590568020
28
ತೂಬಗೆರೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್
9620089695
ಉಮೇಶ್ ಜಿ.ಎ.
9916385286
29
ತಿಪ್ಪೂರು
ಎಸ್. ನಂದಿನಿ
9686865100
ಅಮರೇಶ್ ಎನ್.
9242856958