ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ
ಸುಶೀಲಮ್ಮ
9845921451
ಭಾರತಿ ವಿ. ಎಲ್
9961733416
2
ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ
ಕೆ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ್
9880155632
ಎಂ. ಜಯರಾಮ್
9449889779
3
ಆವತಿ
ಎನ್. ಕೃಷ್ನಪ್ಪ
9900610294
ಎಸ್.ಸಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್
7353000090
4
ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ
ಸೋಮಮೂರ್ತಿ ಜಿ
9480760489
ಆರ್. ಪುಷ್ಪವತಿ
9945852239
5
ಬಿದಲೂರು
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ
9611913449
ಬಿ.ಎಂ.ಜಯರಾಮೇಗೌಡ
9972918282
6
ಬಿಜ್ಜವಾರ
ಕೆಂಪರಾಜಯ್ಯ
9740153640
ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
8970248340
7
ಬೂದಿಗೆರೆ
ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಜಿ
9343718860
ಜೆ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
9901139099
8
ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ
ಸಿ.ಸುಜಾತ
9880769720
ಸಿ.ಸುಜಾತ
9880769720
9
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು
9591581589
ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
9743196485
10
ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ವೈ
9480853263
ಉಷಾ
9980263595
11
ಗೊಡ್ಲುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ಧರಾಜು ಕೆ.ಸಿ
9741518598
ಯಶೋದ್ ಕುಮಾರ್
9902979429
12
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್
9620492677
ಯಶೋದ್ ಕುಮಾರ್
9902979429
13
ಐ.ಬಸಾಪುರ
ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
9743196485
ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಸ್.ಸಿ.
7353000090
14
ಜಾಲಿಗೆ
ಉಷಾ ಎಂ
9845754483
ಪದ್ಮಮ್ಮ
9008444166
15
ಕನ್ನಮಂಗಲ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ.
9591830093
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
9449044931
16
ಕಾರಹಳ್ಳಿ
ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬೀರಪ್ಪ
9945881399
ಪಿ.ಸೀನಪ್ಪ
9480853213
17
ಕೊಯಿರಾ
ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಪಿ
9611244964
ಆದೆಪ್ಪ
9880410373
18
ಕೋರಮಂಗಲ
ಕೆಂಪರಾಜಯ್ಯ
9740153640
ಕೆ.ಟಿ.ಹರೀಂದ್ರ
9980659184
19
ಕುಂದಾಣ
ಆದರ್ಶ ಕುಮಾರ್ ಸಿ
9844669533
ಅರುಣ ಗೋಪಿ
9481064333
20
ಮಂಡಿಬೆಲೆ
ಮುನಿರಾಜು ಸಿ
9591581589
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ
9945219075
21
ನಲ್ಲೂರು
ಎಂ. ಮಹೇಶ
9141079278
ರಮೇಶ
9141675899
21
ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ
ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಎಸ್
9845921451
ರಾಜೇಶ
9980565954
21
ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
ಕವಿತ ಎಸ್
9632690619
ಡಿ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್
9986881117
21
ಯಲುಯೂರು
ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
9731855268
ಮುನಿರಾಜ ಎನ್
8453933233