ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ
ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
9945869006
ಎಸ್.ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ
9980354519
2
ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾರತಿ
ಹನುಮಂತರಾಜು
9945445009
3
ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ
ಗಂಗರಾಜು
ಹೇಮಚಂದ್ರ ಎನ್.
9035655790
4
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಕೆ.ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ
9886533391
5
ಬೂದಿಹಾಳ್
ಪದ್ಮನಾಭ ಡಿ.ಎಂ.
9448519970
ನಾಗರಾಜು ಎಲ್.
9902493795
6
ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ
ಗಂಗರಂಗಯ್ಯ ಆರ್
9900669058
ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್
9743600942
7
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ಸುನೀತ ಸಿ.
9845470724
ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
9980168600
8
ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ
ಸೌಮ್ಯ ಸಿ.ಜಿ.
9538553827
ಹೆಚ್. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ
8453511993
9
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಡಿ.ಆರ್.
9945480598
ಹೆಚ್. ಹನುಂತರಾಜು
9731587692
10
ಕಳಲುಘಟ್ಟ
ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
9449113888
ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ
7022610989
11
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ.
9740287372
ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎ.ಹೆಚ್.
9341166824
12
ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ.
9741078333
ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್
9611806182
13
ಮಣ್ಣೆ
ಸಿದ್ಧರಾಜು
ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
9663701151
14
ಮರಳುಕುಂಟೆ
ರವಿಶಂಕರ್ ಎ.ಎಂ.
9845858414
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಿ.
9741261530
15
ನರಸೀಪುರ
ಪಾರ್ವತಿ
9448513377
ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.
9448519972
16
ಶಿವಗಂಗೆ
ಸುಮಿತ್ರ ಎನ್.
9741968924
ನಾಗರಾಜು ಡಿ.ಕೆ
9844103781
17
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ಕೆ.ಟಿ.ದಿವಾಕರಯ್ಯ
9449551174
ಜಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ
9740693422
18
ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಂ.
8722380931
ಎನ್.ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ
9980034630
19
ಸೋಂಪುರ
ದಿನೇಶ್ ಬಿ.ಎಂ.
9482007879
ಟಿ.ಕೆಂಪರಾಜಯ್ಯ
9880963765
20
ಟಿ.ಬೇಗೂರು
ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಿ.ಆರ್.
9901301316
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಜು
8277024369
21
ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು
ಶಿವಣ್ಣ
ಬಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ
22
ವಾಜರಹಳ್ಳಿ
ರೇಖಾ ಜಿ.
9663634428
ಬಿ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ
23
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಸಿ.
9591591537
ಪಿ.ಅನುಸೂಯಮ್ಮ
9141880817
24
ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.
9986564874
ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
9738887441