ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಚುನಾಯಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು
1 ಡಾ.ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 27-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
2 ಶ್ರೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 178-ಹೊಸಕೋಟೆ
3 ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 179-ದೇವನಹಳ್ಳಿ
4 ಶ್ರೀ ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 180-ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
5 ಡಾ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 181-ನೆಲಮಂಗಲ
6 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ
7 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ
8 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ

List of elected Chairman/Vice-Chairman/Councilors (link )

Bangalore Rural District is comprising of 1 Zilla Panchayat, 4 Taluk Panchyats and 105 Grama Panchayats Viz.,

Sl.No. Taluk No. of Constituencies Grama Panchayats
ZP TP Total Nos. Total constituencies Total member seats
1 Doddaballapur 6 22 29 267 550
2 Devanahalli 4 15 24 173 379
3 Hoskote 6 22 28 245 548
4 Nelamangala 5 18 24 213 447
  Total 21 77 105 898 1924