Close

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]bangalorer3[at]gmail[dot]com 080-29781022 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಇ ರವಿಕುಮಾರ್ , ಕೆ ಎ ಎಸ್ ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ deo[dot]bangalorer3[at]gmail[dot]com 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ oablr[at]gmail[dot]com 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಎಸ್. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ nclpbangalorerural[at]yahoo[dot]com 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಿ ಜೆ ಹೇಮಾವತಿ ಮುಜರಾಯಿ ಎ.ಸಿ achrceblre[at]gmail[dot]com 08029900034 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್. ಜೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ dudc_blr[at]yahoo[dot]co[dot]in 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ddfoodbgr[at]gmail[dot]com 080-29781022 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂ.ಸಿ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 9480326010 ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 9845816773