Close

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು 05/09/2022 30/09/2022 ನೋಟ (736 KB)