Close

FORM 12D

FORM 12D
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
FORM 12D

ಫಾರ್ಮ್ 12D – ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ – 2023

01/04/2023 01/06/2023 ನೋಟ (265 KB) 12D KANNADA (265 KB)