Close

ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಎಸ್.

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಇಮೇಲ್ : nclpbangalorerural[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-29781022