Close

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿ

ವಿಳಾಸ

ಕಛೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಮಂಗಲ

ವಿಳಾಸ

ಸುಭಾಷ್ ನಗರ    ನೆಲಮಂಗಲ

ದೂರವಾಣಿ

 
ಇ-ಮೇಲ್ eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕಛೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ

ವಿಳಾಸ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ

ದೂರವಾಣಿ 9482546374
ಇ-ಮೇಲ್ eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕಛೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,  ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಳಾಸ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು                   

 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ದೂರವಾಣಿ 08027681992
ಇ-ಮೇಲ್ eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕಛೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,  ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ವಿಳಾಸ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,  ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ದೂರವಾಣಿ 27627287
ಇ-ಮೇಲ್ eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in