Close

 

 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ link1   link2

profile
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಿವಶಂಕರ ಎನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
profile
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅನುರಾಧ ಕೆ.ಎನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
  • ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ , ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ
    ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ
  • ಶಿವಗಂಗೆ  ಬೆಟ್ಟದ ನೋಟ
    ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ
  • ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ ದ ಮನೋಹರನೋಟ
    ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ