Deputy Commissioner and District Magistrate Bangalore Rural District
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕರೀಗೌಡ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ
CEO
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಲತಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
  • ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ , ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ
    ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ
  • ಶಿವಗಂಗೆ  ಬೆಟ್ಟದ ನೋಟ
    ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ
  • ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ ದ ಮನೋಹರನೋಟ
    ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ