Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ‍್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ , ಸಿಇಒ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
  • ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ , ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ
    ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ
  • ಶಿವಗಂಗೆ  ಬೆಟ್ಟದ ನೋಟ
    ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ
  • ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ ದ ಮನೋಹರನೋಟ
    ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ