ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರುacdbpsubdiv[at]gmail[dot]comದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆ080-22869299
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್9845816773
ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಕರೀಗೌಡ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bangalorer3[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ080-22867221
ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯ ಎಸ್ , ಕೆ ಎ ಎಸ್ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]bangalorer3[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ080-22867221
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕoablr[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಎಸ್.ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆnclpbangalorerural[at]yahoo[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ080-22867844
ಸಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.080-22867007
ಕೆ.ಪದ್ಮಮುಜರಾಯಿ ಎ.ಸಿಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆ080-22863225
ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್. ಜೆಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್dudc_blr[at]yahoo[dot]co[dot]inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ080-22862850
ಎಂ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆddfoodbgr[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ080-22864452
ಎಂ.ಸಿ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್9480326010
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಡಾ ಡಿ.ಎನ್. ವಿನುತಾಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞೆdeo[dot]benglorer3[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.