ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆ
ಮೊದಲನೇಯ ಮಹಡಿ , ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕರ್ ಬೀದಿ , ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ  : 080-22867221
ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bangalroer3[at]gmail[dot]com