Close

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ . ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಈಮೇಲ್
1. ರಾಮಾನಾಯಕ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

9449989470 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
2. ಎಂ ಪಿ ಗಂಗರಂಗಯ್ಯ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

9844042705 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
3. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
4. ಎಸ್.ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

8762780796 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
5. ಎನ್ ನೋಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

9986251669 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
6. ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಆರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು

9916981319 08027722127 krmanjula09gmail[dot]com
7. ಎನ್ ನೋಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ

9986251669 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
8. ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

7022610989 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
9. ಹೆಚ್.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್

9880918365 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
10. ಮಂಜುಳಾದೇವಿ ಎಸ್.ಆರ್

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

  08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
11. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಎ.ಎಸ್

ಚಾಲಕರು

  08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
12. ಬಸವರಾಜು ಬಿ

ಚಾಲಕರು

  08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
13. ಅನುಸೂಯ ಎಸ್

“ಡಿ” ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು

9342329915 08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
14. ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್

“ಡಿ” ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು

  08027722127 eo-nmg[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in