Close

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐವಿ ವರದಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐವಿ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐವಿ ವರದಿ

ಹಾಜಿಪಾಳ್ಯ – Click here  

ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ– Click here  

ಪುರ – Click here  

10/11/2022 30/11/2023 ನೋಟ (688 KB) Sriramanahalli (594 KB) Pura (638 KB)