Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೦
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2020
05/08/2020 05/09/2020 ನೋಟ (388 KB)
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ BFT ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 15/06/2020 30/06/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2020

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2020

02/01/2020 31/01/2020 ನೋಟ (1 MB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-12-2019. 12/12/2019 30/12/2019 ನೋಟ (839 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018

1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

06/12/2018 06/12/2019
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 10/01/2019 09/02/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಿ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್&ಎಂ.ಇ 19/01/2019 31/01/2019 ನೋಟ (197 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
22/12/2018 22/12/2018 ನೋಟ (313 KB)
ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ನೋಂದಣಿ

ನೋಂದಣಿ

20/08/2018 30/09/2018
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15 ಆಗಸ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15/08/2018 15/08/2018 ನೋಟ (981 KB)