Close

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

SLWM ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ SLWM ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/01/2021
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಐಡಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ…

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20/08/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ೨೦೨೧

ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ೨೦೨೧

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 28/07/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೆಲಮಂಗಲ

https://drive.google.com/file/d/1ahD9ZFLlYNseDOJ3y0gYtn8lRjsxxmqs/view?usp=sharing

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 09/06/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 21/03/2020

https://drive.google.com/file/d/1cmRMRQ2BpJ2qgAkFhske3zhk0kJF8DNN/view?usp=sharing

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 20/04/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1Qak5k4dazjInRI0JLlJ1UwJq1zhdHvdU

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20/02/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-12-2019.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 02/05/2019
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಅಂತಿಮ ಅಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 26/02/2019