Close

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ SLWM ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/01/2021
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ SLWM ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/01/2021
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಐಡಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ…

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20/08/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ / ಸಹಾಯಕಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೦

ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2020

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್…

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 28/07/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ BFT ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 09/06/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೆಲಮಂಗಲ

https://drive.google.com/file/d/1ahD9ZFLlYNseDOJ3y0gYtn8lRjsxxmqs/view?usp=sharing

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 09/06/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 21/03/2020

https://drive.google.com/file/d/1cmRMRQ2BpJ2qgAkFhske3zhk0kJF8DNN/view?usp=sharing

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 20/04/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1Qak5k4dazjInRI0JLlJ1UwJq1zhdHvdU

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 20/02/2020
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2020

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2020

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 26/06/2019