Close

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
1 ಕಂದಾಯ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

ಖಾತೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು, ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯಗಳು

2 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ (ನ್ಯಾಯಾಲಯ / ಕಾನೂನು)
3 ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
4 ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ
5 ಮುಜಾರಾಯ್ ದೇವಾಲಯಗಳು