Close

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ . ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಈಮೇಲ್
1. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9845425828 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
2. ಕುಮಾರಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
3. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಸ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
4. ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

9845646263 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
5. ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಜಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 9343718860 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
6. ರಮೇಶ್ ಆರ್.ಜಿ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರಗತಿ) 9902785507 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
7. ಟಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಡಿ) 9886728666 08027681892 odvh[dot]tp[dot]karbngr[at]gmail[dot]com
8. ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

9480853100 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
9. ವಿದ್ಯಾ ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು 9480853231 08027681892 vidyatp[at]rocketmail[dot]com
10. ಪ್ರದೀಪ್ ಟಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ

9480853228 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
11. ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

9972875547 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in
12. ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಚಾಲಕರು 9980416059 08027681892 eo-dvh[dot]tp[dot]karbngr[at]nic[dot]in