Close

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ . ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಈಮೇಲ್
1.

ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 8904552337 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
2. ಸಿ.ಕೆ.ಅನ್ನಪುರ್ಣಮ್ಮ

ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

9900700111 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
3. ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನೂ 9448619416 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
4. ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9482991707 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
5. ರಮಾಮಣಿ.ಎಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9972981947 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
6. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9538524243 080-27627287 eotpdbp [at] gmail[dot]com
7. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ 9591594821 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
8. ಜೈಪಾಲ್.ಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ ಡಿ)

9535073980 080-27627287 jaipal[dot]d [at] gmail[dot]com
9. ಜೈಪಾಲ್ ಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9535073980 080-27627287 eo-dbp.tp.karbngr [at] nic[dot]in
10. ಎಚ್ ಎಮ್ ಮಾನು ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್ 7406466168 080-27627287 manu[dot]thanuja [at] gmail[dot]com
11. ಅರುಣ್ ಟಿ.ಆರ್ ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್ 8050088847 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
12. ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್ 9848032919 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
13. ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಕೆ.ಸಿ ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್ 9848032919 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
14. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಗೌಡ ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್ 7259259659 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
15. ಜೈಪಾಲ್ ಡಿ ತಾಲ್ಲುಕುಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ 9535073980 080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
16. ಜಿ.ಮಂಜುಳ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಆಧಿಕಾರಿ 9741693528 080-27627287 eodbptp [at] gmail[dot]com
17. ದೇವಾಂಗಮ ಸವಿತ ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 8722710767 080-27627287 devangamasavitha [at] gmail[dot]com
18. ಸುರೇಶ ಎಂ ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 8722699504 080-27627287 mr[dot]sureshmdbp [at] gmail[dot]com
19. ಶಕುಂತಲ ಟಿ.ಡಿ ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9986870582 080-27627287 shakunthalatdshaku [at] gmail[dot]com
20. ಜಗದೀಶ್ ಟಿ.ಹೆಚ್ ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 8884115103 080-27627287 jaga181193 [at] gmail[dot]com
21.

ಬಸವರಾಜು

ಡ್ರೈವರ್

  080-27627287 eo-dbp[dot]tp[dot]karbngr [at] nic[dot]in
22. ಚಿನ್ನಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ ಡಿ 9916259718 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com
23. ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರೂಪ ಡಿ 9986723870 080-27627287 eodbptp [at] gmail[dot]com
24. ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ ಡಿ 9964650606 080-27627287 aodbptp2013 [at] gmail[dot]com