Close

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರುಗಳು

  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  • ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  • ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಂತಕುಮಾರಿ ಪಿ.ಎನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀ. ಸಿ.ನಾಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಧಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಸದಸ್ಯರು
2. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಹೆಚ್. ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ. ಬಾಲೇಪುರ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಸದಸ್ಯರು
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ. ಚುಂಚೇಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀ. ಬಾಲೇಪುರ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀ. ವೈ.ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸದಸ್ಯರು
4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಿ.ಮುನೇಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ , ಸದಸ್ಯರು
5. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಟಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಮ್ಮ ಎನ್. ಮುನಿರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ. ಚುಂಚೇಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು