Close

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ

ಹೋಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ . ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಈಮೇಲ್
1. ಹೆಚ್.ಜಿ.ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9945309658 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
2. ಆರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9632678596 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
3. ಮಂಜುಳ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9141888924 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
4. ಮಧು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9986677760 0802731227 madhugmgowda[at]gmail[dot]com
5. ಜಗದೀಶ ಬಿ.ಆರ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9481545847 0802731227 jagadishbr8[at]gmail[dot]com
6. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ.ಜೆ.ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9972348616 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
7. ಜಗದೀಶ ಬಿ.ಆರ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು 9481545847 0802731227 jagadishbr8[at]gmail[dot]com
8. ಪುಷ್ಪಲತ ಜಿ ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ   0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
9. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾಲ್ಲುಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9480853110 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
10. ಶಂಕರಮ್ಮ ಬಿ ಇ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 9632823877 0802731227 shankrammabe79[at]gmail[dot]com
11. ಶಂಕರಮ್ಮ ಬಿ ಇ ತಾಲ್ಲುಕು ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ 9632823877 0802731227 shankrammabe79[at]gmail[dot]com
12. ಹರೀಶ್ ವಿ ಎಮ್ ಆಯಿ ಎಸ್ ಕೋಆರಡಿನೇಟರ್   0802731227 harish.tani[at]gmail[dot]com
13. ಪುಷ್ಪಲತ ಜಿ ಕೆ ತಾಲ್ಲುಕು ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ 9916357304 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
14. ಲಲಿತಮ್ಮ  ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9731863862 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
15. ವಸಂತ ಎಂ ಡಾಟಾ ಎನಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 7353020149 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
16. ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೂಪ ಡಿ 9741264675 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
17. ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಮಯ್ಯ   9686058775 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com
18. ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೂಪ ಡಿ 9741264675 0802731227 eotp[dot]hoskt3[at]gmail[dot]com