Close

ಜಿಲ್ಹಾ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಉದಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Following are the details of the venue:

  • ದಿನಾಂಕ: 26/01/2018 - 26/01/2018
  • ಸ್ಥಳ: ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆ , ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು