ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-05-2019. 02/05/2019 30/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (412 KB) application and notification for SBM (2 MB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018

1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

06/12/2018 06/12/2019
ಆರ್ಕೈವ್