Close

ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ನೂತನ ಜಿಲ್ಹಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕಿರ್ಣ

ಜಿಲ್ಹಾ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಉದಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ : 26/01/2018 | ಕೊನೆ: 26/01/2018

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆ , ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು