Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ೨೦೨೨
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ೨೦೨೨
01/02/2022 02/03/2022 ನೋಟ (1 MB)
SLWM ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ 01/01/2021 31/01/2022 ನೋಟ (2 MB)
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

 


10/03/2021 25/03/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ SLWM ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿ 29/01/2021 15/02/2021 ನೋಟ (392 KB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-12-2019. 12/12/2019 30/12/2019 ನೋಟ (839 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018

1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

VA ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ- 2018

06/12/2018 06/12/2019 ನೋಟ (187 KB)
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 10/01/2019 09/02/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
22/12/2018 22/12/2018 ನೋಟ (313 KB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ

04/07/2018 20/08/2018 ನೋಟ (4 MB)