Close

ಸಕಾಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,2014.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿಗಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೇಟಿ: http://sakala.kar.nic.in

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್

607, 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಸ್ಥಳ : ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ | ನಗರ : ಬೆಂಗಳೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 560001
ದೂರವಾಣಿ : 9540613360 | ಇಮೇಲ್ : sakala[at]nic[dot]in