Close

ಡಾ ಡಿ.ಎನ್. ವಿನುತಾ

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]benglorer3[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-29781022