Close

ವಿಜಯ ಇ ರವಿಕುಮಾರ್ , ಕೆ ಎ ಎಸ್ ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bangalorer3[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-29781022