Close

ಜಿಲ್ಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

ಜಿಲ್ಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಮೇಲ್
1. ಡಾ.ಅನುರಾಧ ಕೆ.ಎನ್.ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಅಧಿಕಾರಿ 9480853000 080 29781051   ceo_zp_brur [at]nic[dot]in