Close

ಜಿಲ್ಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

ಜಿಲ್ಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಮೇಲ್
1. ಕೆ.ರೇವಣಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಅಧಿಕಾರಿ 9480853000 080 29781051 080 22260680 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
5. ಬಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480853003 080-22260990 080-22260990 caozprural [at]gmail[dot]com
6. ನರಸಿಂಹ.ಎಂ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ  ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 9480853004 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]gmail[dot]com
7. ಕಾಂತರಾಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 9480853002 22206424 22267068 pd[dot]zp[dot]karbngr [at]nic[dot]in
8. ಶಹನಜ್ ಉನ್ನೀಸ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 9611296588 08022262990 08022262990 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
9. ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 9663743012 08022262990 08022262990 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
10. ಕುಸುಮ ಎಂ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 9148513154 080-22262990 080-22262990 caozprural [at]gmail[dot]com
11. ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 9880245620 080-22260990 080-22260990 caozprural [at]gmail[dot]com
12. ಕೆ. ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 9480853007 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
13. ಎಂ. ಶಾಂತ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 9739484896 080-22206424 080-22267068 pd[dot]zp[dot]karbngr [at]nic[dot]in
14. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 9480853107 080-22267068 080-22261079 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
15. ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 8453337473 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
16. ರಮೇಶ್ ಆರ್. ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ 9902785507 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]nic[dot]in
17. ಸಿದ್ದರಾಜು ಎನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ 8970463836 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]nic[dot]in
18. ಜೀವರತಿನಂ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9739085570 080-22267068 080-22267068 prathikjeeva [at]gmail[dot]com
19. ಪಿ.ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9483676879 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
20. ಎಂ.ವಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9538964953 080-22262990 080-22264737 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
21. ಗುರುಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9844185770 080-22262990 080-22264737 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
22. ಜಮುನಾ ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9902285612 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
23. ಇಂದಿರಾ ಜೆ.ಆರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9845436773 22262990 22262990 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
24. ಹೆಚ್. ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9482428868 080-22262990   caoruralzp [at]gmail[dot]com
25. ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9986811496 08022260990 08022267068 caozprural [at]gmail[dot]com
26. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 08022260990 080 22260990 080 22260990 caozprural [at]gmail[dot]com
27. ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9986707072 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]nic[dot]in
28. ಆರ್. ಶ್ಯಾಮಲ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 22267068 080-22267068 080-22262990 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
29. ಎಸ್. ಸುಜಾತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9019211197 080-22262990 080-22261079 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
30. ವಿ.ನಾಗರಾಜು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9740184618 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
31. ಹೆಚ್. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9742511669 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
32. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 8971489399 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
33. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಡಿ.ಎನ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9972207012 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
34. ಬಸವರಂಗೇಗೌಡ ಟಿ.ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9008618649 080-22262990 080-2226473 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
35. ಅನಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 8861131534 080-22262990 080-22264737 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
36. ಶಿವಪ್ಪ ಕೆ.ಎಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9845150337 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]nic[dot]in
37. ಮುನಿಯಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 22206424 080-22206424 080-22267068 pd[dot]zp[dot]karbngr [at]nic[dot]in
38. ಗೋಪಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
39. ಆರ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 9880999409 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
40. ನಟೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 9538437540 080-22262990 080-22267068 caozprural [at]gmail[dot]com
41. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಘಟಕಡಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು) 08022267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
42. ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 9449062170 080-22206424 080-2226706 pd[dot]zp[dot]karbngr [at]nic[dot]in
43. ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು 9480853011 080-22267068 080-22267068 adpcbrzp [at]gmail[dot]com
44. ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಡಿ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು 9480853122 080-22267068 080-22267068 manju[dot]bmgd [at]gmail[dot]com
45. ಮಂಜುಳ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು 9482057378 080-22267068 080-22267068 iecbrzp [at]gmail[dot]com
46. ಶೋಭಾ ಬಿ ಆರ್ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು 9964258161 080-2226068 080-2226068 shobapksh2006 [at]gmail[dot]com
47. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು 9945881064 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]gmail[dot]com
48. ಶುಭ ಕೆ ಎಂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 8553725527 080-22262990 080-22262990 sshubha121 [at]gmail[dot]com
49. ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೂಗಾರ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 7829897050 080-22260990 080-22260990 caoruralzp [at]gmail[dot]com
50. ಶಾರದಾಂಬ ಕೆ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9620408792 080-2226068 080-2226068 sharadasenaashwini [at]gmail[dot]com
51. ಜಯಲಲಿತ ಸಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9916429363 080-22260990 080-22260990 caoruralzp [at]gmail[dot]com
52. ವಿದ್ಯಾ ಎನ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9844092635 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
53. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9986032440 080-2226068 080-2226068 s[dot]n[dot]lakshmi17 [at]gmail[dot]com
54. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಸಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 0802226068 080-2226068 080-2226068 kamalakshi984 [at]gmail[dot]com
55. ದಲ್ಜೀತ್ ಕೌರ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 7975796647 080-2226068 080-2226068 daljithkau1 [at]gmail[dot]com
56. ಮಂಜುಳ ಆರ್ ಸ್ವೀಪರ್ 9663956350 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
57. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವೀಪರ್ 9739710960 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
58. ಧರಣೀಶ್ವರ್ ಆರ್ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9742709027 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
59. ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 22262990 080-22262990 080-22264737 cao[dot]bang[dot]rur [at]gmail[dot]com
60. ಎಸ್[dot] ಗುರುನಾಥ್ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9449520510 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
61. ಡಿ.ಎಸ್.ದ್ವಾರಕಿನಾಥ್ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9008288012 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
62. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚಾಲಕ 9986812719 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
63. ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಾಲಕ 9035458288 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
64. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಾಲಕ 9740630753 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
65. ಸೀನಪ್ಪ ಚಾಲಕ 8861733712 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
66. ಅನೀಫ್ ಖಾನ್ ಜಿ ಎಂ ಚಾಲಕ 9141137162 080-22262790 080-22262790 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
67. ಮಲ್ಲಮ್ಮ

 “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ

9902911825 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
68. ರಾಂ ಬಹದ್ದೂರ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
69. ಟಿ. ಎಂ. ಮುರಳೀಧರ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
70. ರಾಮದಾಸ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 9741988114 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
71. ಪಿ ರಿಜಾನ್ ಪಾಶಾ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 8971356052 080-22262990 080-22262990 caoruralzp [at]gmail[dot]com
72. ರಮೇಶ್ ಎನ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 9035675978 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
73. ಅರುಣ ಆರ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 0802226068 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
74. ಲಲಿತ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 9972674217 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]gmail[dot]com
75. ರಾಜಣ್ಣ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 9986266695 080-22260328 080-22260328 cpo[dot]karbngr [at]gmail[dot]com
76. ನಾಗರಾಜು ಟಿ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 0802226068 080-2226068 080-2226068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
77. ಕೃಷ್ನಪ್ಪ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 7353037508 080-22262990 080-22262990 caoruralzp [at]gmail[dot]com
78. ಜೀವನ್ ಜೆ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 8904556016 080-2226068 080-2226068 jeevan4mike [at]gmail[dot]com
79. ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 8971119879 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
80. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 8105347408 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
81. ಸರ್ವೇಶ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22206424 080-22267068 pd[dot]zp[dot]karbngr [at]nic[dot]in
82. ಆರ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
83. ಎಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
84. ಜಗದೀಶ್  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
85. ಕಮಲಮ್ಮ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in
86. ಕೆ. ನಂಜಪ್ಪ  “ ಡಿ ”  ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ 22267068 080-22267068 080-22267068 ceo_zp_brur [at]nic[dot]in