Close

ಸಿಇಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಸಿ ಶ್ರೀ ಅನುಪ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಇಸಿಐ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು – ‘ಬಿಎಲ್ಒ ಇ-ಪತ್ರಿಕಾ’

Election E-Patrika

 

Kindly find below messages to be shared with BLOs.

Revised draft messages to be sent to BLOs:

1. Hon’ble Commission to launch BLO e-Patrika on 14th Sep 2022, 12.45pm onwards. Watch live –  https://youtu.be/vNI2qtQD5VA

2. ECI bi-monthly BLO E-Patrika to appreciate efforts of BLOs; to be launched by the Hon’ble Commission on September 14, 12.45pm onwards. Watch live
https://youtu.be/vNI2qtQD5VA

3. CEC Shri Rajiv Kumar along with EC Shri Anup Chandra Pandey to launch BLO E-Patrika on Sep 14, 12.45pm onwards. Watch live https://youtu.be/vNI2qtQD5VA